Elektro – projekce a poradenství

Naše firma se zabývá poradenstvím a projektujeme tato energetická zařízení:

– Trafostanice VN
– Rozvodny VN,NN
– Silové rozvody
– Přípojky a přeložky VN a NN

Dále provádíme:

–  Výpočty činných ztrát na transformátorech
–  Optimalizace výkonu, odběru a ztrát na transformátorech