Elektromontážní práce, revize a opravy

Předmětem naší montážní činnosti jsou :

– Silnoproudé rozvody
– Elektromontáže NN a VN
– Elektroinstalace v průmyslové výstavbě a v objektech občanské vybavenosti
– Opravy kabelů VN a NN
– Vyvedení výkonů z malých vodních a fotovoltaických elektráren do sítě VN, NN
– Odstraňování kabelových poruch VN a NN
– Realizace přípojek a přeložek VN, NN