Zemní práce

Provádíme veškeré zemní výkopové a bourací práce kolovým bagrem JCB, v místech kde není možné nasadit techniku zajišťujeme ruční výkopové a pomocné práce.